MENU

Metal Stud Wanden

Metal Stud wanden zijn opgebouwd uit een skelet van metalen C- en U-profielen met een beplating van gipskartonplaten. De voordelen hiervan zijn met name de hoge prestaties, de snelheid van bouwen, het lage gewicht en de vlakheid van de wanden. Ook het integreren van E- en W-isntallaties door de spouw is heel gemakkelijk.

Geluidsisolatie

Op het gebied van geluidsisolatie scoren de Metal Stud wanden goed (waardes van 66 dB). Dankzij het massa-veer principe, waarbij de spouw en de slanke metalen profielen zorgen voor een minimale geluidsoverdracht, ontstaat een zeer hoge geluidsisolatie. De Metal Stud wanden scoren zelfs beter dan massieve wanden van gelijke dikte.

Brandwerendheid

Metal Stud wanden bezitten een zeer hoge brandwerendheid. Gipskartonplaten bevatten namelijk gebonden kristalwater. Bij brand verdampt dit water en zorgt ervoor dat de temperatuur van de wanden geruime tijd relatief laag blijft. En er komt bovendien vrijwel geen rook vrij (maatgevende rookdichtheid nihil). Vluchtroutes worden derhalve niet door rook belemmerd.

Stabiliteit

De Metal Stud wanden hebben een bijzonder hoge stabiliteit, door te varieen in beplatingsdikte en profielbreedte kan de maximale wandhoogte enorm oplopen (tot ca. 7m).

Toepassing

Scheidingswanden, woningscheidende wanden, geluidsisolerende, thermisch isolerend en/of brandwerende voorzetwanden en (brandwerende schachtwanden) in renovatie- en/of nieuwbouwprojecten.

Afwerking

De Metal Stud wanden kunnen (scan)behang-, spuit- en/of sausklaar opgeleverd worden.